Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech as a foreign language – Exam – B2

Class at Faculty of Arts |
A300350

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Zkouška má tři části: 1. část - Test - 90 minut

- četba s porozuměním (několik různě dlouhých textů, různé typy otázek ověřující porozumění textu, chápání a vyvozování souvislostí)

- gramaticko-lexikální část (texty a otázky zaměřené na znalost gramatiky ČJ a na slovní zásobu) 2. část - Písemná práce - 75 minut

- produkce vlastního textu na zvolené téma (výběr ze dvou zadání) 3. část - Konverzace prostřednictvím chatu - 20-30 minut

- písemná konverzace navazující na obsah testu i písemné práce + konverzace na téma vztahující se ke studovanému oboru

Mezi jednotlivými částmi zkoušky má student nárok na přestávku.

V průběhu celé zkoušky je možné používat obvyklé slovníky a gramatické tabulky.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zkouška je modifikovanou verzí zkoušky z češtiny jako cizího jazyka na úrovni B2 dle SERRJ - je určená pro neslyšící studenty napříč UK.