Charles Explorer logo
🇬🇧

PVS/VS The Issue of Deafness: News (Autumn 2013)

Class at Faculty of Arts |
A300372

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný rozpis přednášek (přednášky jsou volne přístupné veřejnosti):   4. 10. 2013: Sabine Fries (Humboldtova Univerzita) a Věra Doušová (FRPSP): Násilí na Neslyšících ženách (v rámci TKOSP)    11. 10. 2013: přednáška se nekoná; místo ní se frekventanti kurzu zúčastní konference dle vlastního výběru. Konference by se měla alespoň rámcově týkat našeho oboru.    18. 10. 2013: přednáška se nekoná; místo ní se frekventanti kurzu zúčastní konference dle vlastního výběru. Konference by se měla alespoň rámcově týkat našeho oboru.     25. 10. 2013: přednáška se nekoná; místo ní se frekventanti kurzu zúčastní konference dle vlastního výběru. Konference by se měla alespoň rámcově týkat našeho oboru.     1. 11. 2013: Jakub Štogr (Navreme Boheme) a Markéta Spilková (MU Brno): Uvedení do problematiky evaluace; Role neslyšícího evaluátora; Případová studie.   8. 11. 2013:  Studenti CNES: Zahraniční aktivity. Ozvěny z letní školy a konference TISLR, Londýn 2013. Zkušenosti z Erasmu.   15. 11. 2013: Radka Nováková: Znakové jazyka a CEFR. Ozvěny z konference LESICO.    22. 11. 2013: Principy rozvojové spolupráce: Arttu Likama (NO) a Inka Pibilová (CZ)   29. 11. 2013:  Pavel Borecký (Anthropictures): Vizuální antropologie jako metoda podporující aktivní participaci občanů.   6. 12. 2013: SOYA Mori (JAP): Vztah mezi znaky japonského ZJ a kanji.    13. 12. 2013: Studenti CNES, Radka Nováková, Radka Faltínová a p. Šmíd  (Post Bellum): Paměť národa (tentokrát včetně českých Neslyších).    20. 12. 2013: Karel Redlich: Indiánské znakové jazyky.    3. 1. 2013: Leadership - 2 pohledy. Perspektiva podporovatelky budoucích lídrů a perspektiva Neslyšícího lídra. Hana Vosmíková a Petr Vysuček.    10. 1. 2013: Tamara Kováčová. Závěrečná diskuse.  

(Účast na závěrečné diskusi je součástí podmínek pro získání atestace, absenci - pouze z velmi vážných důvodů - je proto nutno omluvit předem!)  

Změna vyhrazena. Sledujte sylabus zde a web oboru CNES.  

Záznamy z přednášek, přepisy, anotace, fotografie apod. jsou dostupné na webu CNES: http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/?q=node/737 a v rámci uzavřené skupiny na FB Problematika hluchoty: Aktuální otázky

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Aktuální přednášky z oblasti tzv. Deaf Studies.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.