Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Hispanoamerican Literature and Culture (double-subject)

Class at Faculty of Arts |
A400043

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška podává ucelený přehled vývoje hispanoamerického písemnictví od objevení Ameriky do současnosti. Je uvedena stručným nástinem slovesného umění předhispánského. Literární dění nahlíží v širších kulturních a společensko-historických souvislostech euro-amerického regionu. Vytváří předpoklady pro specializované studium hispanoamerické literatury ve 2. cyklu.

Seminář rozvíjí schopnost studentů uplatnit získané literárně-historické a teoretické poznatky v práci s konkrétními texty.