Charles Explorer logo
🇬🇧

Key Figures of the Contemporary Hispanic Literature

Class at Faculty of Arts |
A500052

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

AHP 500013 Literární seminář IV - Mario Vargas Llosa

LA ASIGNATURA SE IMPARTE EN ESPAŇOL / PŘEDMĚT JE VYUČOVÁN ŠPANĚLSKY 

Rozsah studijního předmětu :  2 hod./týden 

Formy výuky studijního předmětu:  seminář

Způsob ukončení studijního předmětu:    zápočet

Požadavky k zápočtu/Requisitos:  aktivní účast na seminářích, ústní prezentace vybraného románu Vargase Llosy, která bude odevzdána též v písemné formě (10 stran), absolvování závěrečného textu založeného na četbě vybraných textů Vargase Llosy. / los estudiantes deben participar activamente en las clases, preparar una presentación oral sobre una de las nvelas de Vargas Llosa, que también entregarán en forma escrita (aprox. 10 páginas), aprobar el examen final basado en la lectura de ciertos textos del autor.  

Stručná anotace předmětu/Anotación breve de la asignatura:

Kurs chce nabídnout soustředěný a detailní pohled na jednoho z nejvýznamnějších hispanoamerických romanopisců 20. století a přední postavu tzv. "boomu". Vargas Llosa předkládá bohatou škálu témat, motivů, narativních technik, apod., byť kvalita románových textů je samozřejmě různá. Podíváme se na jeho klíčová prozaická díla, která nás zavedou ke klíčovým typům hispanoamerického románu, jako je cesta do pralesa, román o diktátorovi, apod.

El curso quiere ofrecer una visión detallada de uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del s.XX, uno de los representates del "boom". Vargas Llosa ha escrito una extensa obra con una amplia gama de temas, motivos, técnicas narrativas, etc. Veremos sus novelas claves que representan algunos tipos básicos de la moderna novela hispanoamericana: novela de la selva, del dictador, etc.

Povinná literatura / Literatura obligatoria:

Vargas Llosa: Los cachorros

                  La casa verde

                  La fiesta del chivo

                  La verdad de las mentiras

Odborná literatura/Literatura:

J. M. Oviedo:  Historia de la literatura hispanoamericana 1,2,3,4. Madrid, 1995, 1997, 2001.

G. Bellini: Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid, 1997.

L. Sáinz de Medrano:  Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid, 1992.

Fuentes, Carlos: La nueva novela hispanoamericana

Ainsa, Fernando: Narrativa hispanoamericana del siglo 20

Titler, Jonathan: Ironía narrativa en la novela hispanoamericana contemporánea

Williams, Raymond: Vargas Llosa. Otra historia de un deicidio

Martín, José Luis: La narrativa de Vargas Llosa

( Práce o žánrech, typologii románu, naratologii:

Hodrová, D. Hledání románu. Praha, 1989.

Housková, A. Imaginace Hispánské Ameriky: hispanoamerická kulturní identita v esejích  a románech. Praha, 1998.

Pechar, J. Od příběhu k románu. K poetice výpravné prózy. Praha, 1989.

Stanzel, F. Teorie vyprávění. Praha, 1988.

Todorov, T. Poetika prózy. Praha, 2000. )