Charles Explorer logo
🇬🇧

Phonology

Class at Faculty of Arts |
A500135

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Anttila, Raimo. Historical and Comparative Linguistics. CILT6.

Bynon, Theodora. Historical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 1977.

Durie - Ross (ed.) 1996. The Comparative Method Reviewed. Oxford: Oxford University Press.

Fox, Anthony. 2007. Linguistic Reconstruction (An Introduction to Theory and Method). Oxford (: Oxford University Press).

* Další literatura:

Hock. H. H. 1991. Principles of Historical Linguistics. Amsterdam-New York (: Mouton de Gruyter).

Hale, Mark. 2007. Historical Linguistics. Theory and Methods. Oxford (: Blackwell).

Lass, Roger. Historical Linguistics and Language Change. Cambridge: Cambridge University Press. 1997.

Sihler, Andrew L. Language History, An Introduction, Current Issues in Linguistic Theory 191, Amsterdam (: John Benjamins), 2001.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška seznamuje s historií a současnou praxí historické a srovnávací lingvistiky. Mezi jinými se jedná o kritické zhodnocení jejích metod, dílčí sféry jejího uplatnění, seznámení s metodami analýzy historických vztahů mezi jazyky (srovnávací metoda, vnitřní rekonstrukce, glottochronologie, hromadné srovnávání korpusů atd.).

Využití těchto metody v různých jazykových rodinách (primárně srovnání jejího využití v jazycích indoevropských a semitohamitských).