Charles Explorer logo
🇬🇧

Thesis Seminar I

Class at Faculty of Arts |
A500308

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Podmínkou získání zápočtu za zimní semestr je účast na semináři, který svolává vedoucí práce nejméně třikrát za semestr. Individuální konzultace mohou být – po dohodě s vyučujícím – náhradou semináře.

Studenti, kteří jsou mimo ČR (v rámci programu Erasmus či na jiném zahraničním pobytu souvisejícím se studiem na FF UK) se mohou s vedoucím práce dohodnout na individuálním studijním plánu.