Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Phonology

Class at Faculty of Arts |
AAA100606

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmětem kurzu je výklad směrodatných teoretických principů, o něž se opírá systémový popis zvukové struktury jazyka. Poskytuje základní přehled o vývoji discipliny a různých směrech fonologických koncepcí. Důraz se klade na pochopení problematiky a schopnost aplikovat jednak různé metodologické přístupy, jednak znalosti o fyzikálních vlastnostech jazyka a řeči ve fonologickém popisu češtiny, případně dalšího, studentu známého jazyka.

Kurz se soustřeďuje k segmentální úrovni popisu, problematice souvislé řeči je věnován samostatný předmět.