Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to English Linguistics

Class at Faculty of Arts |
AAA130032

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata:

Úvod; místo anglické lingvistiky v rámci jazykovědy; lingvistický popis angličtiny (roviny, jednotky atd.)

Postavení a rozšíření angličtiny ve světě; vztah angličtiny k jiným jazykům 

Anglická gramatika: morfologie (morfém, slovo, slovní druh, gramatické kategorie)

Anglická gramatika: syntax (fráze, věta, větný člen)

Lexikologie: slovotvorba

Lexikologie: lexikální sémantika

Lexikografie

Genetická a strukturní klasifikace jazyků;  variety; rozdíly mezi bristkou a americkou angličtinou

 Psaný a mluvený jazyk; pravopis; grafika

Nadvětná rovina; pragmatika a analýza diskursu

Vývoj angličtiny

Zápočtový test

Annotation

The lecture describes the basic levels of linguistic description: morphological, syntactic, phonological, graphemic and lexical, including an introduction into varieties of English and history of the English language.

Study programmes