Charles Explorer logo
🇬🇧

American and Canadian Literature: Beginnings to Civil War

Class at Faculty of Arts |
AAA130165

Syllabus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Stručná anotace předmětu přednáška:

Přednáška se zabývá základními tendencemi v procesu formování americké a kanadské literatury od jejich počátků do konce Války Severu proti Jihu (1865) a vytvoření kanadské Konfederace (1867). Kombinuje analýzu základních historických tendencí vývoje americké a kanadské kultury (střet kultur při kolonizaci, americký puritanismus, osvícenství a vztah kultury a politiky v době americké revoluce, problematika otroctví a jeho zrušení, příčiny občanské války, kulturní vývoj Kanady po britskoamerické válce) s důrazem na literární díla koloniálního období, doby revoluce, amerického romantismu (historického románu a tvorby tzv. transcendentalistů) a počátky moderní poezie, na jejich nejvýznamnější představitele, zejména Washingtona Irvinga, J.F. Coopera, Nathaniela Hawthorna, Hermana Melvillea,

Walta Whitmana a Emily Dickinson.

Tematické okruhy (pro přednášku i seminář): 1. Střet kultur při kolonizaci severní Ameriky a jeho zobrazení v dobových textech 2. Americký puritanismus - historiografie a poezie 3. Americké osvícenství a obrození náboženství v 18. stol. 4. Politika, žurnalistika a literatura v době revoluce a tzv. rané republiky 5. Americký romantismus - gotická próza, historický román, romantická filozofie 6. Pozdní romantismus v USA (Hawthorne a Melville) 7. Počátky moderní poezie (Whitman, Dickinson) seminář:

Analýza vybraných kanonických děl americké literatury 17., 18. a 19. století se zaměřuje jak na jednotlivé texty, tak na širší otázky: historický a politický kontext, společenské a kulturní změny. Hlavní důraz se klade na puritánské dědictví, romantismus, transcendentalismus a poezii Walta Whitmana a Emily Dickinson. Důraz se v jednotlivých seminářích bude měnit podle odbornosti vyučujících, jako společné texty pro podrobnou analýzu byly vybrány:Nathaniel Hawthorne, Scarlet

Letter, Walt Whitman, The Song of Myself, Emily Dickinson, výbor v The Norton Anthology, Henry David Thoreau, Walden,

Edgar Alan Poe, The Fall of the House of Usher, Herman Melville, Moby-Dick.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Učební texty:Procházka, Martin a kol., Lectures on American Literature (Praha: Karolinum, 2002)The Norton Anthology of

American Literature, sv. I a II. (New York: Norton, 2001)Odborná literatura (výběr):Bradbury, Malcolm a Richard, Ruland, Od puritanismu k postmodernismu (Praha: Mladá fronta, 1996)Bhabha, H., "The Other Question. Stereotype, Discrimination and the Discourse of Colonialism," in: The Location of Culture (London and New York: Routledge, 1994)Boorstin, D., The

Americans: the National Experience (New York: Random House, 1965)Chinard, G., Thomas Jefferson. The Apostle of

Americanism (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1957)Cookson, W., A Guide to the Cantos of Ezra Pound

(London: Croom Helm, 1985)Cowley, M., Exile´s Return (New York: Penguin, 1979)Davie, D., Ezra Pound: Poet as Sculptor

(London: Routledge and Kegan Paul, 1965)Deleuze, Gilles, "Bartleby; or, The Formula" in Essays: Critical and Clinical

(1993), Minneapolis: Minnesota University Press, 1997), pp. 68-90. Deleuze, Gilles, "Whitman" in Essays: Critical and

Clinical, pp. 56-60.Duban, J., Melville's Major Fiction. Politics, Theology, and Imagination (Dekalb: Northern Illinois UP, 1983)Garbo, N. S., The Coincidental Art of Charles Brockden Brown (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1981)

Gates, H. L., Jr. and N.Y. McKay et al. (eds.), The Norton Anthology of African American Literature (New York: W.W.

Norton and Co., Inc., 1997)Goodwyn, J.B., "Resource Notes," in Edith Wharton, The Age of Innocence, ed. J.B. Goodwyn,

(Cambridge: Cambridge UP, 1995)Hart, J. D., The Oxford Companion to American Literature (5th ed.) (New York: Oxford UP, 1983)Heaney, S., The Government of the Tongue (London: Faber and Faber, 1988)Jehlen M., Bercovitch S. (eds.),

Ideology and Classic American Literature (Cambridge: Cambridge UP, 1986)Kenner H., The Pound Era (London: Faber and

Faber, 1971)Lacan, J., Écrits. A Selection, trans. Alan Sheridan (New York: W.W.Norton & Co., 1977)Millican, E., One

United People. The Federalist Papers and the National Idea (Lexington: The University of Kentucky Press, 1990)Patterson,

M.R., Authority, Autonomy and Representation in American Literature, 1776-1865 (Princeton, N.J.: Princeton UP, 1988)

Riddell, J.N., The Inverted Bell: Modernism and the Counterpoetics of William Carlos Williams (Baton Rouge: Louisiana State

University Press, 1974)Slotkin, R., "Introduction", in: J.F. Cooper, The Last of the Mohicans (Harmondsworth: Penguin

Books, 1986)Smith, H. N., "Symbol and Idea in Virgin Land," in M. Jehlen and S. Bercovitch (eds.), Ideology and Classic

American Literature (Cambridge: Cambridge UP 1987)Sollors, W., Beyond Ethnicity (New York: Oxford UP, 1986)Traversi,

D., T.S. Eliot: Longer Poems (London: Bodley Head, 1976)von Hallberg, R., Cambridge History of American Literature vol. 8.

(Cambridge: Cambridge UP, 1996)Warner, M., The Letters of the Republic. Publication in 18th Century America (Cambridge,

Mass.: Harvard UP, 1990)Wills, G., Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence (Garden City, N.Y.:

Doubleday & Co., 1978)Wilson, E, The Shores of Light (New York: Farrar, Strauss and Giroux, 1952)