Charles Explorer logo
🇬🇧

Středověká angličtina pro filology

Class at Faculty of Arts |
AAA130185

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Nový dvousemestrální kurz vychází vstříc zájmu studentů filologických oborů a nabízí filologické uvedení do historické angličtiny se zaměřením na angličtinu starou (700-1100) a střední (1100-1500), přičemž každému období bude vždy věnován jeden semestr. Kurz je otevřen všem zájemcům s odborným zájmem o jazyky anglického středověku, tedy (pokročilým) studentům bakalářského studia, studentům magisterského studia i doktorandům primárně filologických oborů, jakkoli vítáni jsou posluchačů oborů nefilologických.

Bude zahrnovat četbu a soustavnou filologickou analýzu textů. Od účastníků kurzů se bude vyžadovat pozorná a aktivní přítomnost, soustavná příprava a závěrečná práce spočívající ve vlastní analýze zvoleného textu.