Charles Explorer logo
🇬🇧

English Phonetics and Phonology

Class at Faculty of Arts |
AAA200020

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs uvádí do popisu segmentální a suprasegmentální zvukové stavby anglického jazyka a řeči. Po základním poučení o terminologii a stavbě mluvidel se studenti seznámí se systémem anglických hlásek z hlediska artikulačního a percepčního, hledisko akustické je zmiňováno jen velice okrajově.

Hledisko funkční je zmiňováno především v souvislosti se srovnáváním hlavních anglických dialektů. Spolu s popisem jednotlivých zvukových segmentů jsou uvedeny i základní ortografické principy moderní angličtiny.

V oblasti suprasegmentálních jevů je důraz kladen na standardní přízvuk a rytmus, který je analyzován a následně procvičován společně se specifickými prvky anglického redukování a resylabifikace v plynulém mluvním projevu. Poučení o anglické intonaci je zaměřeno fonologicky.

Součástí práce v kursu je průběžné ověřování vytváření nových artikulačních a s nimi úzce spojených deskriptivních dovedností studentů.