Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to English Linguistics

Class at Faculty of Arts |
AAA230030

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata:1. Úvod; místo anglické lingvistiky v rámci jazykovědy; lingvistický popis angličtiny (roviny, jednotky atd.)2. Postavení a rozšíření angličtiny ve světě; vztah angličtiny k jiným jazykům

3. Anglická gramatika: morfologie (morfém, slovo, slovní druh, gramatické kategorie)4. Anglická gramatika: syntax (fráze, věta, větný člen)5. Lexikologie (slovotvorba)6. Lexikologie (slovotvorba, lexikální sémantika)7. Lexikologie; lexikografie8. Genetická a strukturní klasifikace jazyků;  variety

9. Psaný a mluvený jazyk; pravopis; grafika10. Nadvětná rovina; pragmatika a analýza diskursu11. Vývoj angličtiny12. Zápočtový test

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška shrnuje historii české anglistiky, prezentuje popis základních jazykových rovin současné angličtiny morfologické, syntaktické, fonologické, grafické a lexikální), včetně nástinu anglických variet stylových a regionálních, a seznamuje studenty s příslušnými základními jazykovědnými pojmy.

Study programmes