Charles Explorer logo
🇬🇧

English Skills in Cultural Communication

Class at Faculty of Arts |
AAA230100

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Absolvování semináře je podmínkou pro zápis do všech povinných a povinně volitelných předmětů ve 2. a 3. ročníku. Úspěšné dokončení prvního semestru kurzu je podmínkou pro zápis tohoto kurzu v druhém semestru.

Stručná anotace předmětu

Praktický jazyk - kulturní komunikace je integrovaný jazykový kurs zaměřený na souběžné zvládnutí následujících dovedností: čtení a analýza textu (např. novinové články, literární texty, cestopisy, populárně naučné články), psaní

(recenze, popis, resumé, srovnání, kritika, polemická esej), mluvený projev (komentáře, diskuse, debatní a prezentační dovednosti).

Study programmes