Charles Explorer logo
🇬🇧

Literatures on the British Isles: Renaissance to Restoration

Class at Faculty of Arts |
AAA230151

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Stručná anotace předmětu Tématem přednášky je vznik a vývoj anglického dramatu a povaha shakespearovského divadla. Látka zahrnuje drama před Shakespearem a po Shakespearovi, včetně restauračního dramatu a divadla

18.století. Přednáška zahrnuje:

1) Vznik a vývoj anglického dramatu (tropy, mirákula, mysterijní hry, morality, interludia).

2) Shakespearovi předchůdci, současníci a drama po Shakespearovi: Lyly, Peele, Greene, Marlowe, Ben Jonson: (Lišák Volpone, Alchymista), Webster, Middleton, Ford.

3) Shakespearovské divadlo: veřejná divadla, soukromá divadla, vývoj divadla jako instituce, inscenační způsob, jeviště, herci, publikum, texty divadelních her, kvartová a foliová vydání).

4) Shakespearovy komedie: geneze komedie (rituály plodnosti a vznik komedie, řecká komedie, římská komedie, sváteční prostor, sváteční čas, Král Neřád, veselicová kultura středověku a renesance, májové oslavy, struktura sváteční komedie, crossdressing).

5) Sváteční komedie (Marná lásky snaha, Sen noci svatojánské, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový).

6) Problémové hry: Zkrocení zlé ženy (renesanční chápání mužské a ženské role), Kupec benátský (geneze Shylocka), hořké komedie: Něco za něco, Dobrý konec všechno spraví.

7) Shakespearovy tragédie: geneze tragédie (rituály oběti, pohřební rituály, tanec smrti), rané tragédie (Titus Andronicus, Romeo a Julie).

8) Vrcholné tragédie (Hamlet, Král Lear, Macbeth, Othello).

9) Antické tragédie: Shakespeare a politika (Julius Caesar, Coriolanus), Antonius a Kleopatra, Timon Aténský.

10) Shakespearovy historické hry: renesanční pojetí historie, historické hry a tragédie (Richard III., Richard II.) Falstaff a Jindřich IV., Jindřich V.

11) Romance jako divadelní žánr: romance a žánr tragikomedie, divadelní geneze romancí, divadelní čas a prostor, řeč (Perikles, Cymbelín, Zimní pohádka, Bouře).

12) Renesanční poezie: Sidney, Spenser, Shakespeare, Donne, metafyzičtí básníci.

13) Vývoj anglického sonetu: geneze evropského sonetu, italský sonet /anglický sonet, proměny formy a proměny významu, Shakespeare a petrarkismus, rétorika sonetu, logika sonetu, Sidney, Shakespeare, Donne. Seminář uvádí studenty podrobně do problematiky poezie a dramatu Williama Shakespeara, jehož dílo je čteno v kulturním kontextu období renesance a vývoje anglické literatury, zejména poezie (např. formální, tematické a metaforické proměny žánru sonetu) a dramatu (např. srovnání žánru shakespearovské sváteční komedie s jonsonovskou komedií humoru, vývoj různých koncepcí tragična) v

16. a

17.století až po restaurační období. Program semináře zahrnuje:

1. Petrarkovský sonet a anglický sonet (srovnání tvaru a metaforiky) - ukázky z děl: Petrarca, Wyatt, Surrey

2. Sonet jako miniatura (jazyk sonetů, imaginace, konvence, metaphor, conceit, emblem)

3. Alžbětinská poezie I - Sidney, Spenser

4. Shakespeare - The Sonnets (rozbor, tématika, proměny)

5. Metafyzická škola a John Donne (sonety, lyrika)

6. Divadlo a drama

7.-8. Interpretace dramatu W.Shakespeara (tituly se obměňují, např. The Merchant of Venice)

8. Srovnání sváteční komedie a komedie humoru

9.-10.Jakubovské drama

11.-12.Drama a divadlo období restaurace (William Congreve - Love for Love)

13. Závěr Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura W. Shakespeare - The Sonnets (doporučené vydání Brno: Atlantis,

2005) W. Shakespeare - 1 komedie dle zaměření semináře (např. As You Like It,The Merchant of Venice) The Norton Anthology of English Literature, London and New York: Norton (5. a další vydání) W.Congreve - Love for Love Antologie dalších textů (v internetové podobě do zahájení kurzu) Odborná literatura A. Bejblík, J. Hornát, M. Lukeš, Alžbětinské divadlo: Shakespearovi současníci (Praha: Odeon,

1980) Herbert Weil, Jr., Discussions of Shakespeare's Comedy (Boston: Heath,

1966)Jean E.Howard, "Crossdressing, the Theatre and Gender Struggle in Early Modern England", Shakespeare Quarterly 39, Winter 1988, ss.419-440.Jessica Muns, "Theatrical Culture I: Politics and Theatre", in Stephen N. Zwicker, ed., The Cambridge Companion to English Literature 1650-1740 (Cambridge: CUP,

1998), ss.82-103Doporučená literaturaZ. Stříbrný, Dějiny anglické literatury, Praha: Academia, 1987Hilský, M., Marek, J. a kol. Dějiny anglické literatury. Praha: SPN, 1988