Charles Explorer logo
🇬🇧

American and Canadian Literature: Beginnings to Civil War

Class at Faculty of Arts |
AAA230165

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Single-subject students are also required to write an additional graded paper of 2,500 words (excluding notes and bibliography). This is entered as a zkouška (examination) and as with all such grades, it is due at the end of the academic year immediately following the year in which the course was taken.

For administrative purposes the essay deadline itself is 1 month before the grade must be entered. Thus if you completed the course at either the end of January or May 2023, your deadline is (approximately) 14 August 2024 (i.e., 1 month before the end of the academic year). Essays presented up to two weeks late will be marked and docked one grade; essays submitted after that will not be accepted.

Stručná anotace předmětu přednáška:

Přednáška se zabývá základními tendencemi v procesu formování americké a kanadské literatury od jejich počátků do konce Války Severu proti Jihu (1865) a vytvoření kanadské Konfederace (1867). Kombinuje analýzu základních historických tendencí vývoje americké a kanadské kultury (střet kultur při kolonizaci, americký puritanismus, osvícenství a vztah kultury a politiky v době americké revoluce, problematika otroctví a jeho zrušení, příčiny občanské války, kulturní vývoj Kanady po britskoamerické válce) s důrazem na literární díla koloniálního období, doby revoluce, amerického romantismu (historického románu a tvorby tzv. transcendentalistů) a počátky moderní poezie, na jejich nejvýznamnější představitele, zejména Washingtona Irvinga, J.F. Coopera, Nathaniela Hawthorna, Hermana Melvillea,

Walta Whitmana a Emily Dickinson.

Tematické okruhy (pro přednášku i seminář): 1. Střet kultur při kolonizaci severní Ameriky a jeho zobrazení v dobových textech 2. Americký puritanismus - historiografie a poezie 3. Americké osvícenství a obrození náboženství v 18. stol. 4. Politika, žurnalistika a literatura v době revoluce a tzv. rané republiky 5. Americký romantismus - gotická próza, historický román, romantická filozofie 6. Pozdní romantismus v USA (Hawthorne a Melville) 7. Počátky moderní poezie (Whitman, Dickinson) seminář:

Analýza vybraných kanonických děl americké literatury 17., 18. a 19. století se zaměřuje jak na jednotlivé texty, tak na širší otázky: historický a politický kontext, společenské a kulturní změny. Hlavní důraz se klade na puritánské dědictví, romantismus, transcendentalismus a poezii Walta Whitmana a Emily Dickinson. Důraz se v jednotlivých seminářích bude měnit podle odbornosti vyučujících, jako společné texty pro podrobnou analýzu byly vybrány:Nathaniel Hawthorne, Scarlet

Letter, Walt Whitman, The Song of Myself, Emily Dickinson, výbor v The Norton Anthology, Henry David Thoreau, Walden,

Edgar Alan Poe, The Fall of the House of Usher, Herman Melville, Moby-Dick.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Učební texty:Procházka, Martin a kol., Lectures on American Literature (Praha: Karolinum, 2002)The Norton Anthology of

American Literature, sv. I a II. (New York: Norton, 2001)Odborná literatura (výběr):Bradbury, Malcolm a Richard, Ruland, Od puritanismu k postmodernismu (Praha: Mladá fronta, 1996)Bhabha, H., "The Other Question. Stereotype, Discrimination and the Discourse of Colonialism," in: The Location of Culture (London and New York: Routledge, 1994)Boorstin, D., The

Americans: the National Experience (New York: Random House, 1965)Chinard, G., Thomas Jefferson. The Apostle of

Americanism (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1957)Cookson, W., A Guide to the Cantos of Ezra Pound

(London: Croom Helm, 1985)Cowley, M., Exile´s Return (New York: Penguin, 1979)Davie, D., Ezra Pound: Poet as Sculptor

(London: Routledge and Kegan Paul, 1965)Deleuze, Gilles, "Bartleby; or, The Formula" in Essays: Critical and Clinical

(1993), Minneapolis: Minnesota University Press, 1997), pp. 68-90. Deleuze, Gilles, "Whitman" in Essays: Critical and

Clinical, pp. 56-60.Duban, J., Melville's Major Fiction. Politics, Theology, and Imagination (Dekalb: Northern Illinois UP, 1983)Garbo, N. S., The Coincidental Art of Charles Brockden Brown (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1981)

Gates, H. L., Jr. and N.Y. McKay et al. (eds.), The Norton Anthology of African American Literature (New York: W.W.

Norton and Co., Inc., 1997)Goodwyn, J.B., "Resource Notes," in Edith Wharton, The Age of Innocence, ed. J.B. Goodwyn,

(Cambridge: Cambridge UP, 1995)Hart, J. D., The Oxford Companion to American Literature (5th ed.) (New York: Oxford UP, 1983)Heaney, S., The Government of the Tongue (London: Faber and Faber, 1988)Jehlen M., Bercovitch S. (eds.),

Ideology and Classic American Literature (Cambridge: Cambridge UP, 1986)Kenner H., The Pound Era (London: Faber and

Faber, 1971)Lacan, J., Écrits. A Selection, trans. Alan Sheridan (New York: W.W.Norton & Co., 1977)Millican, E., One

United People. The Federalist Papers and the National Idea (Lexington: The University of Kentucky Press, 1990)Patterson,

M.R., Authority, Autonomy and Representation in American Literature, 1776-1865 (Princeton, N.J.: Princeton UP, 1988)

Riddell, J.N., The Inverted Bell: Modernism and the Counterpoetics of William Carlos Williams (Baton Rouge: Louisiana State

University Press, 1974)Slotkin, R., "Introduction", in: J.F. Cooper, The Last of the Mohicans (Harmondsworth: Penguin

Books, 1986)Smith, H. N., "Symbol and Idea in Virgin Land," in M. Jehlen and S. Bercovitch (eds.), Ideology and Classic

American Literature (Cambridge: Cambridge UP 1987)Sollors, W., Beyond Ethnicity (New York: Oxford UP, 1986)Traversi,

D., T.S. Eliot: Longer Poems (London: Bodley Head, 1976)von Hallberg, R., Cambridge History of American Literature vol. 8.

(Cambridge: Cambridge UP, 1996)Warner, M., The Letters of the Republic. Publication in 18th Century America (Cambridge,

Mass.: Harvard UP, 1990)Wills, G., Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence (Garden City, N.Y.:

Doubleday & Co., 1978)Wilson, E, The Shores of Light (New York: Farrar, Strauss and Giroux, 1952)

Study programmes