Charles Explorer logo
🇬🇧

American and Canadian Literature: WWII to Present

Class at Faculty of Arts |
AAA230167

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Stručná anotace předmětu přednáška: Začíná rozborem vývoje americké poezie v poválečné době, s důrazem na poezii "nové kritiky" (či akademické poezie), poezii "Confessional School" (Školy konfesijní poezie), "New York School" (Newyorské školy), L=A=N=G=U=A=G=E (jazykové poezie) a nového formalismu. Soustředí se také na individuální autory, včetně Elizabeth Bishopové, Jamese Merrilla, Allena Ginsberga a Roberta Lowella. Dále se zabývá rozvojem prózy, zejména románu, v dané době a také základními regionálními a etnickými literaturami (jižanská literatura, židovská literatura, afroamerická literatura - viz následující tematické okruhy). Důraz bude kladen zvláště na současnou literaturu. Přednáška se též zaměří na významné představitele amerického dramatu, zejména Arthura Millera, Tennesseeho Williamse, Sama Sheparda, Augusta Wilsona a Adrienne Kennedyovou, ve vztahu k zakladateli moderního amerického dramatu Eugenu O'Neillovi i k současným vývojovým tendencím. Tematické okruhy (pro přednášku i seminář, s výjimkou

10.):

1. Básnictví v době nové kritiky

2. "Confessional School" a "New York School"

3. "L=A=N=G=U=A=G=E Poetry" a nový formalismus

4. Jižanská literatura

5. Židovská literatura v Americe

6. Moderní a současná afroamerická literatura

7. Drama v poválečné době

8. Generace "beatniků"

9. Současná americká literatura

10. Kanadská literatura po

2. svět. válce seminář: Analýza vybraných kanonických děl dané doby se zaměřuje jak na jednotlivé texty, tak na širší otázky: historický a politický kontext, společenské a kulturní změny. Hlavní důraz se klade na spojitosti mezi politickými změnami šedesátých a sedmdesátých let a literaturou (tj. boj za občanská práva a afroamerická literatura, sexualita a feminismus ve dílech Merilla a Bishopové, atd). Důraz se v jednotlivých seminářích bude měnit podle odbornosti vyučujících, jako společné texty pro podrobnou analýzu budou vybrány zpravidla tři z následujících šesti děl: povídky Flannery O'Connorové, Invisible Man od Ralpha Ellisona, A Streetcar Named Desire od Tennesseea Williamse, The Crying of Lot 49 od Thomase Pynchona, vybrané básně od Elizabeth Bishopové a Johna Ashberyho (viz výběr v The Norton Anthology of American Literature). Studijní literatura a studijní pomůcky Učební texty:Procházka, Martin a kol., Lectures on American Literature (Praha: Karolinum,

2002)The Norton Anthology of American Literature, sv. I a II. (New York: Norton,

2001)Odborná literatura (výběr):Altieri, Charles. Self and Sensibility in Contemporary American Poetry (Cambridge: Cambridge UP,

1984).Baker, H.A., Jr. Blues, Ideology, and Afro-American Literature: A Vernacular Theory (Chicago: Univ. of Chicago Press,

1984).----. Workings of the Spirit: The Poetics of Afro-American Women's Writing (Chicago: Univ. of Chicago Press,

1993) Bersani, L. The Culture of Redemption (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press,

1990)Bigsby, Christopher, ed. Cambridge Companion to Arthur Miller (Cambridge: Cambridge UP,

1997)----., ed. Cambridge Companion to August Wilson (Cambridge: Cambridge UP,

2007)Boorstin, D., The Americans: the National Experience (New York: Random House,

1965)Bradbury, Malcolm a Richard, Ruland, Od puritanismu k postmodernismu (Praha: Mladá fronta,

1996)Breslin, Paul. The Psycho-Political Muse: American Poetry since the Fifties (Chicago: U of Chicago P,

1987)Gates, H.L., Jr. and N.Y. McKay et al. (eds.), The Norton Anthology of African American Literature (New York: W.W. Norton and Co., Inc.,

1997)Gates, H.L., Jr. Figures in Black: Words, Signs, and the ?Racial' Self (Oxford: Oxford Univ. Press,

1987)----. The Signifying Monkey: A Theory of African- American Literary Criticism (New York: Oxford Univ. Press,

1989)Graham, M., ed. The Cambridge Companion to the African American Novel (Cambridge: Cambridge Univ. Press,

2004)Haffenden, John. Viewpoints: Poets in Conversation (London: Penguin,

1985)Handley, W.R. Marriage, Violence, and the Nation in the American Literary West (Cambridge: Cambridge Univ. Press,

2002)Hart, J.D., The Oxford Companion to American Literature (5th ed.) (New York: Oxford UP,

1983)Kalstone, D. Five Temperaments: Elisabeth Bishop, Robert Lowell, James Merrill, Adrienne Rich, John Ashbery (New York: Oxford University Press,

1977)----. Becoming a Poet: Elizabeth Bishop with Marianne Moore and Robert Lowell (New York: Farrar, Straus & Giroux,

1989)Longenbach, James. Modern Poetry After Modernism (New York: Oxford UP,

1997)Mizener, A., ed. F. Scott Fitzgerald: A Collection of Critical Essays (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.,

1963) Nelson, E.S. The Greenwood Encyclodedia of American Literature, 5 vols (Westport, CT: Greenwood Press,

2005)New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Eds. Alex Preminger & T.V.F. Brogan (Princeton: Princeton UP,

1993)O'Malley, R., ed. New Essays on Invisible Man (Cambridge: Cambridge Univ. Press,

1988)Patell, C.R.K.: Morrison, Pynchon, and the Problem of Liberal Ideology (Durham, N.C.: Duke Univ. Press,

2001)Perelman, Bob. The Marginalization of Poetry: Language Writing and Literary History (Princeton: Princeton UP,

1996) Peterson, N.J. Toni Morrison: Critical and Theoretical Approaches (Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press,

1997)Procházka, M., Stříbrný, Z. a kol., Slovník spisovatelů,

2. vyd., (Praha: Libri,

2003)Rotella, G., ed., Critical Essays on James Merrill (New York: G.K. Hall,

1996)Roudané, Matthew. The Cambridge Companion to Sam Shepard (Cambridge: Cambridge UP,

2002)Shetley, V. After the Death of Poetry: Poetry and Audience in Contemporary America (Durham: Duke University Press,

1993)Spiegelman, Willard. The Didactic Muse: Scenes of Instruction in Contemporary American Poetry (Princeton: Princeton UP,

1989) Vendler, Helen. Soul Says: On Recent Poetry (Cambridge: Harvard UP,

1995)----. Part of Nature, Part of Us: Modern American Poets (Cambridge: Harvard UP,

1980)----. The Music of What Happens: Poems, Poets, Critics (Cambridge: Harvard UP,

1988)Weinstein, P.M., ed. The Cambridge Companion to William Faulkner (Cambridge: Cambridge Univ. Press,

1995)Williams, T. (1993) "The Timeless World of a Play", L. Jacobus (ed.) The Bedford Introduction to Drama (New York: St. Martin's,

1993) Assessment: To receive their credit students are required to attend at least 70% of classes and for single subject students to present an essay of 2,000 words. To conclude their study of American literature students have to pass an oral examination (souborná zkouška). For the latter the student will be examined in two of the five historical periods on the B.A. reading list (the choice of periods is at the student’s discretion). To demonstrate their knowledge of the texts representative for the selected periods students must submit reading lists to their examiner. These lists do not have to be identical with sections of the B.A. list, but they must correspond to them in terms of quantity, range of reading, and historical as well as aesthetic importance of selected texts.

Study programmes