Charles Explorer logo
🇬🇧

American and Canadian Literature: WWII to Present

Class at Faculty of Arts |
AAA230167E

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Stručná anotace předmětu přednáška: Začíná rozborem vývoje americké poezie v poválečné době, s důrazem na poezii "nové kritiky" (či akademické poezie), poezii "Confessional School" (Školy konfesijní poezie), "New York School" (Newyorské školy), L=A=N=G=U=A=G=E (jazykové poezie) a nového formalismu. Soustředí se také na individuální autory, včetně Elizabeth Bishopové, Jamese Merrilla, Allena Ginsberga a Roberta Lowella. Dále se zabývá rozvojem prózy, zejména románu, v dané době a také základními regionálními a etnickými literaturami (jižanská literatura, židovská literatura, afroamerická literatura - viz následující tematické okruhy). Důraz bude kladen zvláště na současnou literaturu. Přednáška se též zaměří na významné představitele amerického dramatu, zejména Arthura Millera, Tennesseeho Williamse, Sama Sheparda, Augusta Wilsona a Adrienne Kennedyovou, ve vztahu k zakladateli moderního amerického dramatu Eugenu O'Neillovi i k současným vývojovým tendencím. Tematické okruhy (pro přednášku i seminář, s výjimkou

10.):

1. Básnictví v době nové kritiky

2. "Confessional School" a "New York School"

3. "L=A=N=G=U=A=G=E Poetry" a nový formalismus

4. Jižanská literatura

5. Židovská literatura v Americe

6. Moderní a současná afroamerická literatura

7. Drama v poválečné době

8. Generace "beatniků"

9. Současná americká literatura

10. Kanadská literatura po

2. svět. válce seminář: Analýza vybraných kanonických děl dané doby se zaměřuje jak na jednotlivé texty, tak na širší otázky: historický a politický kontext, společenské a kulturní změny. Hlavní důraz se klade na spojitosti mezi politickými změnami šedesátých a sedmdesátých let a literaturou (tj. boj za občanská práva a afroamerická literatura, sexualita a feminismus ve dílech Merilla a Bishopové, atd). Důraz se v jednotlivých seminářích bude měnit podle odbornosti vyučujících, jako společné texty pro podrobnou analýzu budou vybrány zpravidla tři z následujících šesti děl: povídky Flannery O'Connorové, Invisible Man od Ralpha Ellisona, A Streetcar Named Desire od Tennesseea Williamse, The Crying of Lot 49 od Thomase Pynchona, vybrané básně od Elizabeth Bishopové a Johna Ashberyho (viz výběr v The Norton Anthology of American Literature). Studijní literatura a studijní pomůcky Učební texty:Procházka, Martin a kol., Lectures on American Literature (Praha: Karolinum,

2002)The Norton Anthology of American Literature, sv. I a II. (New York: Norton,

2001)Odborná literatura (výběr):Altieri, Charles. Self and Sensibility in Contemporary American Poetry (Cambridge: Cambridge UP,

1984).Baker, H.A., Jr. Blues, Ideology, and Afro-American Literature: A Vernacular Theory (Chicago: Univ. of Chicago Press,

1984).----. Workings of the Spirit: The Poetics of Afro-American Women's Writing (Chicago: Univ. of Chicago Press,

1993) Bersani, L. The Culture of Redemption (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press,

1990)Bigsby, Christopher, ed. Cambridge Companion to Arthur Miller (Cambridge: Cambridge UP,

1997)----., ed. Cambridge Companion to August Wilson (Cambridge: Cambridge UP,

2007)Boorstin, D., The Americans: the National Experience (New York: Random House,

1965)Bradbury, Malcolm a Richard, Ruland, Od puritanismu k postmodernismu (Praha: Mladá fronta,

1996)Breslin, Paul. The Psycho-Political Muse: American Poetry since the Fifties (Chicago: U of Chicago P,

1987)Gates, H.L., Jr. and N.Y. McKay et al. (eds.), The Norton Anthology of African American Literature (New York: W.W. Norton and Co., Inc.,

1997)Gates, H.L., Jr. Figures in Black: Words, Signs, and the ?Racial' Self (Oxford: Oxford Univ. Press,

1987)----. The Signifying Monkey: A Theory of African- American Literary Criticism (New York: Oxford Univ. Press,

1989)Graham, M., ed. The Cambridge Companion to the African American Novel (Cambridge: Cambridge Univ. Press,

2004)Haffenden, John. Viewpoints: Poets in Conversation (London: Penguin,

1985)Handley, W.R. Marriage, Violence, and the Nation in the American Literary West (Cambridge: Cambridge Univ. Press,

2002)Hart, J.D., The Oxford Companion to American Literature (5th ed.) (New York: Oxford UP,

1983)Kalstone, D. Five Temperaments: Elisabeth Bishop, Robert Lowell, James Merrill, Adrienne Rich, John Ashbery (New York: Oxford University Press,

1977)----. Becoming a Poet: Elizabeth Bishop with Marianne Moore and Robert Lowell (New York: Farrar, Straus & Giroux,

1989)Longenbach, James. Modern Poetry After Modernism (New York: Oxford UP,

1997)Mizener, A., ed. F. Scott Fitzgerald: A Collection of Critical Essays (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.,

1963) Nelson, E.S. The Greenwood Encyclodedia of American Literature, 5 vols (Westport, CT: Greenwood Press,

2005)New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Eds. Alex Preminger & T.V.F. Brogan (Princeton: Princeton UP,

1993)O'Malley, R., ed. New Essays on Invisible Man (Cambridge: Cambridge Univ. Press,

1988)Patell, C.R.K.: Morrison, Pynchon, and the Problem of Liberal Ideology (Durham, N.C.: Duke Univ. Press,

2001)Perelman, Bob. The Marginalization of Poetry: Language Writing and Literary History (Princeton: Princeton UP,

1996) Peterson, N.J. Toni Morrison: Critical and Theoretical Approaches (Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press,

1997)Procházka, M., Stříbrný, Z. a kol., Slovník spisovatelů,

2. vyd., (Praha: Libri,

2003)Rotella, G., ed., Critical Essays on James Merrill (New York: G.K. Hall,

1996)Roudané, Matthew. The Cambridge Companion to Sam Shepard (Cambridge: Cambridge UP,

2002)Shetley, V. After the Death of Poetry: Poetry and Audience in Contemporary America (Durham: Duke University Press,

1993)Spiegelman, Willard. The Didactic Muse: Scenes of Instruction in Contemporary American Poetry (Princeton: Princeton UP,

1989) Vendler, Helen. Soul Says: On Recent Poetry (Cambridge: Harvard UP,

1995)----. Part of Nature, Part of Us: Modern American Poets (Cambridge: Harvard UP,

1980)----. The Music of What Happens: Poems, Poets, Critics (Cambridge: Harvard UP,

1988)Weinstein, P.M., ed. The Cambridge Companion to William Faulkner (Cambridge: Cambridge Univ. Press,

1995)Williams, T. (1993) "The Timeless World of a Play", L. Jacobus (ed.) The Bedford Introduction to Drama (New York: St. Martin's,

1993)