Charles Explorer logo
🇬🇧

Irish Language - 3

Class at Faculty of Arts |
AAA300732

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kursy irského jazyka jsou nabízeny na úrovni začátečníků a mírně pokročilých. Základním cílem je dát studentům možnost získat základní znalosti mluvené i psané irštiny.

Hodiny nabízejí přehled historie jazyka a poté se zaměřují na základy komunikačních dovedností a pravopisu. Druhá úroveň kursů se orientuje na hlubší studium gramatiky a zabývá se také problematikou literárního překladu.

Jazyk je studován především z kontrastivního hlediska vzhledem k angličtině.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.