Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Translation

Class at Faculty of Arts |
AAA300801

Annotation

NOTE

All Literary Translation seminars (their number will be specified before the beginning of each semester) may be incorporated into Special Programmes English Literature, American Literature, English Language and Linguistics and Irish Studies. For more detailed information consult the instructor or the directors of the respective programmes.

OBJECTIVES

The aim of these seminars is to introduce their participants into the basic problems of the theory and practice of translating literary texts (belles-lettres). For more detailed information consult individual lecturers.

MATERIAL

(a)

Jiří Levý, Umění překladu (2. vyd. Panorama 1983)

Jiří Levý, České teorie překladu 1, 2 (iž 1996)

?Překlad a překladatel?. Souvislosti 2/36/1998 (číslo věnované problematice překladu)

Milan Hrdlička, Literární překlad a komunikace (DeskTop Publishing FF UK 1997)

Zlata Kufnerová et al., Překládání a čeština (H&H 1994)

Anton Popovič ed., Originál-preklad. Interpretačná terminológia (Bratislava 1983)

Olga Krijtová, Pozvání k překladatelské praxi (Kapitoly o překládání beletrie) (Karolinum 1996)

Susan Basnett-McGuire, Translation Studies (Routledge-London 1991)

Peter Newmark, A Textbook of Translation (Prentice Hall Int.(UK) 1988)

(b)

Xeroxed or anthologized texts for compulsory translations analysed in the seminar sessions.

(c)

Recommended reading on both theoretical and practical aspects of literary translation to be discussed in the seminar sessions.

ASSESSMENT

Credit based on the student?s attendance and active participation in the seminar sessions and an acceptable credit translation (approx. 5 pages).