Charles Explorer logo
🇬🇧

Recent and Contemporary Trends in Literary and Cultural Studies

Class at Faculty of Arts |
AAA400400

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kursu je seznámit studenty s vybranými směry v poststrukturalistické literární a kulturní teorii pomocí četby a interpretace reprezentativních textů. Hlavním záměrem je sledovat postavení literárních a kulturních studií v měnící se struktuře humanitních věd během posledních čtyřiceti let.