Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading Old Irish Literature

Class at Faculty of Arts |
AAA400725

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* ZÁKLADNÍ POJMY A DROBNÉ TEXTY: země - moře - nebe, svět tento a jiný, ostrov jako jiný svět, loď a chrám, loď a kůže, lidské tělo jako člun, země jako loď, muž a plavec, světec jako lodník a převozník, celek posádky. drobné texty.

* IM(M)RAM BRAIN MAIC FEBAIL OCUS A ECHTRA (PLAVBA BRANA, SYNA FEBALOVA, A JEHO DOBRODRUŽSTVÍ)

- text a glosy, stručnost, převyprávění a interpretace

* IMMRAM CURAIG MÁILDÚIN (PLAVBA ČLUNU MÁEL DÚINOVA) - úvod a zápletka

* IMMRAM CURAIG MÁILDÚIN (PLAVBA ČLUNU MÁEL DÚINOVA) - ostrovy divů

* IMMRAM CURAIG MÁILDÚIN (PLAVBA ČLUNU MÁEL DÚINOVA) - rozuzlení cesty

* IMRUM SNEDHGHUSA OCUS MIC RÍAGLA (PLAVBA SNÉDGUSOVA A MAC RÍAGLOVA)

* IOMRAMH CHURRAIG hUA gCORRA (PLAVBA ČLUNU UÍ CORROVA) - rozvíjení žánru

* NAVIGATIO SANCTI BRENDANI (PLAVBA SVATÉHO BRENDANA)

- ráj na dosah ruky, kontinentální přijetí textu, vliv na vizionářské texty, fenomén očistce

* ECHTRA CLERECH CHOLUIM CILLE (DOBRODRUŽSTVÍ KLERIKŮ SV. KOLUMBY)

- svatý Kolumba, psanec a "nové Irsko", Skotsko jako onen, jiný a nový svět

* MERUGUD UILIX MAIC LEIRTIS (PUTOVÁNÍ ODYSSEA, SYNA LAERTOVA)

- paralela, adaptace nebo inspirace? srovnání: IMMRAM NA LUNGI ARGO (PLAVBA LODI ARGO)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

KOMENTOVANÁ ČETBA STAROIRSKÝCH TEXTŮ, ROZBOR MOTIVŮ, MOŽNOSTI A NEMOŽNOSTI JEJICH

INTERPRETACE

Cílem přednáškového cyklu je uvedení do problematiky pramenů staroirské tradice.

Na dochovaných textech lze při jejich náležitém seřazení dokumentovat vývoj žánru, stejně jako jeho dobové úpravy, možné inspirace, literární odbočky, přidávání nebo ubírání motivů.

Jistou ambicí semináře je rovněž vyvrátit obecně rozšířená klišé a zjednodušení, stejně jako poukázat na některá fakta či

úskalí badatelských metod využívaných při rekonstrukci obrazu "vysněné" či "každodenní" minulosti. V přednáškách se rovněž pokusíme akcentovat i nepochybnou kontinuitu (často i nevědomou) tradiční irské kultury v novodobé či moderní

(anglo)irské literatuře či dramatice a navodit tak vztah k souběžně probíhajícím seminářům s příbuznými tématy.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.