Charles Explorer logo
🇬🇧

Psychophonetics

Class at Faculty of Arts |
AAA500122

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmětem kurzu jsou: vybrané problémy vztahu myšlení a artikulované řeči proces osvojování artikulované řeči vztah rozvoje řeči a sociálního prostředí, v němž člověk žije a pracuje, patologické projevy řeči a jejich možné příčiny, diagnostika příčin nesprávných řečových projevů a možné metody léčby, faktory podmiňující používání různých forem a stylů jazyka i řeči (kvalita dikce, volba výslovnostních forem) vzhledem k funkci projevu, typu posluchače a prostředí, způsoby vyjádření záměru, vztahu a nálady mluvčího (přesnost artikulace, respektování standardu, emotivita a expresivita ve výslovnosti).

Annotation

The course introduces the fundamental concepts of psychophonetics and the current state of the art in the field. Cognitive aspect of the speech communication processes is emphasized, i.e., the problem of mental representations of phonetic units in the minds of language users and their potential roles in speech production and perception, also in connection with speech impairments and speech errors.

Affective cues in speech are also studied.

Study programmes