Charles Explorer logo
🇬🇧

Comparative phonetics

Class at Faculty of Arts |
AAA500127

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tematické okruhy:

1) Srovnávací fonetika, univerzálie. Typologické, genealogické a areálové třídění jazyků.

2) Databáze UPSID a další internetové zdroje.

3) Popis a klasifikace hlásek, typologie vokalických a konsonantických systémů.

4) Africké a asijské tónové jazyky.

5) Nepulmonické hlásky.

6) Slabika, přízvuk a rytmus v jazycích světa.

Annotation

The course deals with synchronic comparative phonetics and phonology. It deals with universals and specifics in production, acoustics, and perception of speech, specifically in sound patterning (on phonemic and prosodic levels).

The seminar includes group analysis of selected problems based on listening, acoustics and work with language corpora.

Study programmes