Charles Explorer logo
🇬🇧

English Language and Corpus Linguistics III: Studies from Corpus Linguistics

Class at Faculty of Arts |
AAA500129

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Korpusová lingvistika: metodologie nebo teorie? 2.

Analýza dat: intuice vs korpus, přístupy "corpus-based" vs "corpus-driven". 3.-10. Studie ze současné korpusové lingvistiky (klíčová slova ("keywords"), korpusová stylistika, analýza diskurzu (CADS) a další plus volba témat dle studijních zájmů studentů) 11.-13.

Prezentace prací studentů a jejich oponentura (studenty)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět volně navazuje a prohlubuje znalosti ze dvou předcházejících (I a II) z cyklu Angličtina a korpusy. Během semestru se vedle studentovy aktivní účasti na probíraných tématech předpokládá paralelní studentova práce na svém zvoleném tématu a jeho prezentace v druhé části semestru.

Semináře obsahují teoretickou část zaměřenou na ústřední pojmy korpusové lingvistiky a dále se věnují především korpusové stylistice, analýze diskurzu (CADS) a dalším tématům současné korpusové lingvistiky. V druhé části semestru bude v semináři věnován prostor pro prezentaci prací studentů.

Kromě pevné obsahové části semináře je zde ponechán i prostor pro práci s tématy dle zájmu studentů, včetně případné metodologické podpory pro zpracování diplomových prací.

Study programmes