Charles Explorer logo
🇬🇧

Linguistic aspects of translation

Class at Faculty of Arts |
AAA500140

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře, koncipovaného jako workshop, je rozvinout, příp. upevnit schopnost studentů anglistiky pracovat s češtinou jako cílovým jazykem překladu, a to u vědomí souvislostí zprostředkovaných kontrastivním přístupem na rozhraní angličtina - čeština. Materiál k překladu a analýze poskytují odborné texty z oblasti lingvistiky, filologie, teorie literatury, historie a reálií anglicky mluvícího světa i texty publicistické (v rozsahu max. 1 normostrany týdně).

Pozornost se zaměřuje zejména na soustavný rozbor prohřešků proti cílovému i zdrojovému jazyku a interferencí podle jazykových rovin. Prostor dostává rovněž kritika překladu, resp. překlad z češtiny do angličtiny.

Study programmes