Charles Explorer logo
🇬🇧

English Diachronic Corpora

Class at Faculty of Arts |
AAA500147

Syllabus

Methodologies: online interfaces (KonText, Annis, CQP, BYU, Google NGrams, LAEME)  

POS/Syntactic tagging & Corpus Query Languages   regular expressions  

MS Excel & pivot tables  

R for Multiple factor analysis, Multidimensional scaling & Principal Components Analysis  

Visualisation in R, GoogleVis, Gephi

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je primárně určen magisterským (případně pokročilým výzkumně orientovaným bakalářským) studentům nejen anglické lingvistiky se zájmem o kvantitativní a především korpusové metody v diachronní jazykovědě.

Nabízí přehled anglických diachronních korpusů a vybraných metodologií včetně práce s materiálem, rozhraními a softwarovými nástroji.

Ve spolupráci s ÚČNK představuje i diachronní část Českého národního korpusu.

Předmět je do koncipován jako workshop, po krátkém úvodu si studenti práci s korpusy i představené postupy při řešení konkrétních výzkumných úkolů přímo vyzkouší.

Studentům doporučujeme před zapsáním tohoto kurzu absolvovat kurzy Dějiny anglického jazyka, některý z úvodních kurzů do korpusové lingvistiky případně kurz Data processing, není to však nutné.

Absolventům kurzu doporučujeme rozvinout postupy, s nimiž se zde seznámili, a především výzkumné úkoly, které v kurzu řešili v návazném předmětu Research in English Diachrony.