Charles Explorer logo
🇬🇧

Mediaeval English

Class at Faculty of Arts |
AAA500148

Annotation

Nový dvousemestrální kurz vychází vstříc zájmu studentů filologických oborů a nabízí filologické uvedení do historické angličtiny se zaměřením na angličtinu starou (700-1100) a střední (1100-1500), přičemž každému období bude vždy věnován jeden semestr. Kurz je otevřen všem zájemcům s odborným zájmem o jazyky anglického středověku, avšak primárně studentům magisterského studia a doktorandům filologických oborů, jakkoli vítáni jsou i posluchači oborů nefilologických. Kurz zahrnuje nejen četbu a soustavnou filologickou analýzu textů, ale i jazyková cvičení a analýzy umožňující hlubší vhled do struktury a funkcí středověké angličtiny. Od účastníků kurzu se každý semestr vyžaduje pozorná a aktivní přítomnost, soustavná příprava včetně jedné prezentace a závěrečná práce spočívající ve vlastní analýze zvoleného textu. Kurz je veden česky, ale jeho předpokladem je solidní znalost angličtiny současné. Pro studenty anglistiky je kurz koncipován jako extenze předmětu Dějiny anglického jazyka.

Zdroje a literatura:

Bosworth, Joseph, et al. “An Anglo-Saxon Dictionary Online.” Edited by Thomas Northcote Toller and Others., Faculty of Arts, Charles University in Prague, 10 Dec. 2010, bosworth.ff.cuni.cz

Fulk, R. D. (2014). An Introductory Grammar of Old English, Tempe: Arizona.

Middle English Dictionary. Ed. Robert E. Lewis, et al. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1952-2001. Online edition in Middle English Compendium. Ed. Frances McSparran, et al. Ann Arbor: University of Michigan Library, 2000-2018.

Mitchell, Bruce (1995). An Invitation to Old English and Anglo-Saxon England. Oxford: Blackwell.

Sweet, Henry (1897). First Steps in Anglo-Saxon. Oxford. https://archive.org/details/firststepsinang00sweegoog/page/n4