Charles Explorer logo
🇬🇧

Národnost a menšina – kritická analýza diskurzu

Class at Faculty of Arts |
AAA500152

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Týden 1:  Co je kritická analýza diskurzu (CDA)

Úvod do předmětu, struktura předmětu.

Základy diskurzivních studií a CDA. Různé významy slov „diskurz“, „žánr“ a „text“.

Příklad: Turisté a místní        

Týden 2: Důležité pojmy

Kontext, intertextualita, rekontextualizace.

Četba: Wodak 2008, in: Wodak & Krzyzanowski 2008, Wodak & Meyer 2009, in: Wodak & Meyer 2009

Příklad: Lékaři a starší pacienti  

Týden 3: Kritika a ideologie v CDA

Co je „kritického“ na CDA? Habermas a Foucault.

Nástin DHA.

Četba: Reisigl & Wodak 2009, in: Wodak & Meyer 2009, překlad M. Hořejší

Příklad: Diskurzivní konstrukce rakouské minulosti  

Týden 4:  Různé přístupy v CDA a jejich představitelé

Sociokognitivní přístup (Teun A. van Dijk).

Korpusová lingvistika a CDA (Gerlinde Mautner).

Diskurz jako rekontextualizace společenské praxe (Theo van Leeuwen).

Dialekticko-relativní přístup (Norman Fairclough).

Četba: Breeze 2011

Příklad: Menšinoví sportovci a hudebníci  

Týden 5: Diskurzivně-historický přístup

Ruth Wodak and Martin Reisigl.

Četba: Lehečková & Hořejší 2015, Delanty, Wodak & Jones 2011

Příklad: Muž, který nesnášel Británii  

Týden 6: Diskurz, rasismus a předsudky

Diskurzivní konstrukce sebe a ostatních.

Četba: Reisigl & Wodak 2001, kapitola 2

Příklad: Válečné hračky, vojáčci a dětské zbraně v politické propagandě  

Týden 7: Analýza zákonodárství

Zákony ČR. Dokumenty práva EU. Mezinárodní právo.

Četba: Titscher et al. 2000, kapitoly 1 a 2

Příklad: Šibenice na demonstraci (přestupkové řízení, 2016)  

Týden 8: Analýza psaných médií

Srovnání rétoriky významných českých a britských novin.

Četba: Mautner 2008, in: Wodak and Krzyzanowski 2008

Příklad: Zuzana Candigliota a Policie ČR (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 2016)  

Týden 9: Zadání závěrečných prací  

Týden 10: Analýza mluvené řeči

Rozhlasové vysílání, rozhovory.

Četba: Wodak & van Dijk 2000

Příklad: Hudba v diskurzu, Stalin a Šostakovič  

Týden 11: Analýza vizuálních médií

Komiks, karikatura, ilustrace.

Četba: Kress & van Leeuwen 1996

Příklad: Charlie Hebdo o migrantech, Ai Wei Wei v Praze (únor 2016)  

Týden 12: Multimodální analýza

Dokumentární filmy, televizní debaty.

Četba: Kress & van Leeuwen 2001, Machin 2007

Příklad: DVTV – Hatem Barezzouga  

Týden 13: Shrnutí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kritická analýza diskurzu je způsob, jak vést výzkum ve společenských vědách se zaměřením na „diskurz“, tedy na text v kontextu a na další sémiotické formy. Využívá současné teorie „diskurzu“ ve společenských vědách, ale jde o krok dále než například sociologie, protože provádí podrobnou jazykovou, lingvistickou a sémiotickou analýzu. Všechny přístupy kritické analýzy diskurzu spadají do tradice kritického společenskovědního výzkumu a jejich zásadními otázkami je vztah jazyka, moci a ideologie.

Po každé přednášce následuje seminář. Studenti budou průběžně číst zadané kapitoly a články a diskutovat o nich v semináři, kde budou zároveň využívat znalosti získané z četby k analýze textů (novinových článků, reportáží, televizních diskuzí atd.).

Study programmes