Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of English Historical Texts II: Middle English

Class at Faculty of Arts |
AAA500157E

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměřuje na četbu a analýzu středoanglických textu různých žánrů a typů, prózy i poezie. Každý text se prezentuje v uceleném úseku, je opatřen glosářem, filologickým aparátem a základními informacemi o jeho historickém či literárně-historickém významu. Cílem semináře je a) poskytnout širší empirickou bázi k předmětu Dějiny anglického jazyka; b) umožnit hlubší filologické i lingvistické poznání různých historických podob angličtiny zájemcům o historickou lingvistiku a středověkou literaturu.

The seminar focuses on reading and analysis of selected Old English texts. Each text is presented as a self-contained whole with a glossary, philological commentary and basic information on its literary background. The aim of the seminar is a) to provide students of the history of the language with a wider empirical basis; b) to encourage the students who aim to pursue their study of historical linguistics and/or English medieval literature to develop a firmer philological and linguistic grasp of medieval English.