Charles Explorer logo
🇬🇧

Tématické magisterské informatorium I

Class at Faculty of Arts |
AAA500602

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1  

Beyond the sentence; standards of textuality, Context;  2 

Speech acts presupposition, entailment, Cooperative principle, maxims, implicatures. Politeness 3

Text varieties, registers Stylistic analysis and comparison. Spoken and written language. Multimodality. Conversation analysis 4

Cohesion; Grammatical cohesion - reference 5 

Grammatical cohesion – ellipsis, 6

Grammatical cohesion –substitution  7 

Other means of grammatical cohesion;   

Syntax of the nonfinite forms. Multiple sentence: coordination vs subordination, Nominalization 8

Lexical cohesion, Word-formation, semantic relations, componential analysis, and Field theory, prototype semantics 9 

Junction 10 

Syntagmatic lexical relations  

Coherence: discourse markers. Intetionality (presenting worldview through grammatical choices: transitivity, semantic roles, nominalizations). Phraseology: traditional and distributional approaches 11 

Punctuation 12

Information structure (FSP) 13

Word order, negation, FSP

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět prezentuje základní témata a metodologie současné anglické lingvistiky. Zaměřuje se zejména na oblast nadvětnou (language in context, language in use, text and function), lexikální (the structure of words, the meaning of words), a empirické korpusově založené přístupy ke studiu angličtiny

Přednášky uvádějí jednotlivá témata; semináře se zaměřují na praktické procvičení a na diskusi k dílčím problémům.