Charles Explorer logo
🇬🇧

Productive Skills in ELT (graded paper)

Class at Faculty of Arts |
AAA5PP137

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

01 Úvod do problematiky mluvení v cizím jazyce - vymezení základních pojmů, představení základní literatury a odborných periodik02 Metodika výuky výslovnosti (segmenty - techniky a typologie cvičení)03 Metodika výuky výslovnosti (suprasegmenty - techniky a typologie cvičení)04 IPA, vazba mezi mluvenou a psanou formou - výslovnost a pravopis05 Metodika výuky mluvení 06 Výuka jazykovým funkcím07 Techniky opravování chyb v mluveném projevu, testování mluvení08 Prezentace výsledků soudobého výzkumu v oblasti mluvení v cizím jazyce09 Metodika výuky psaní 10 Překlad ve výuce AJ11 Techniky opravování chyb v psaném projevu, testování mluvení a psaní, výuka ke zkouškám12 Prezentace výsledků soudobého výzkumu v oblasti psaní v cizím jazyce

Annotation

The course extends the subject areas of the foundation courses in Teaching English as a Foreign Language through detailed focus on practice-oriented and research-based approaches to the teaching of productive skills (speaking, writing, interaction). It combines research and practice reviews with practical workshops on the teaching of related skills and techniques.

Study programmes