Charles Explorer logo
🇬🇧

Receptive Skills in ELT (graded paper)

Class at Faculty of Arts |
AAA5PP138

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

01 Úvod do problematiky čtení v cizím jazyce - vymezení základních pojmů, představení základní literatury a odborných periodik02 Techniky čtení a jejich vyučování napříč úrovněmi pokročilosti; kognitivní, metakognitivní a socio-afektivní strategie03 Metodika výuky čtení u začátečníků a mírně pokročilých (úrovně A1, A2, B1), zdroje vhodných textů04 Metodika výuky čtení středně pokročilých a pokročilých (úrovně B2, C1, C2), zdroje vhodných textů05 Slovní zásoba, její osvojování, strategie výuky, strategie osvojování slovní zásoby06 Výuka reálií07 Prezentace výsledků soudobého výzkumu v oblasti čtení v cizím jazyce08 Úvod do problematiky poslechu v cizím jazyce  - vymezení základních pojmů, představení základní literatury a odborných periodik09 Metodika výuky poslechu u začátečníků a mírně pokročilých (úrovně A1, A2, B1), zdroje textů k poslechu10 Metodika výuky poslechu u středně pokročilých a pokročilých (úrovně B2, C1, C2), zdroje textů k poslechu11 Testovací techniky čtení a poslechu, výuka ke zkouškám12 Prezentace výsledků soudobého výzkumu v oblasti poslechu v cizím jazyce

Annotation

The course extends the subject areas of the foundation courses in Teaching English as a Foreign Language through detailed focus on practice-oriented and research-based approaches to the teaching of receptive skills (listening, reading, vocabulary acquisition etc.). It combines research and practice reviews with practical workshops on the teaching of related skills and techniques.

Study programmes