Charles Explorer logo
🇬🇧

Syntax (examination)

Class at Faculty of Arts |
AAA5ZK102

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zkouška probíhá ústně a má dvě části: 1. komplexní syntaktický rozbor textu a 2. diskuze nad jednou z těchto monografií:

D. J. Allerton (1982) Valency and the English Verb. nebo V. Mathesius (2016) Obsahový rozbor současné angličtiny, pouze část B. Nauka o usouvztažnění (funkční syntax) str. 73-151