Charles Explorer logo
🇬🇧

Pragmatics (examination)

Class at Faculty of Arts |
AAA5ZK104

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zkouška probíhá ústně a sestává ze dvou částí. V první části zkoušky student ústně zodpoví dvě otázky, které se týkají témat probíraných v rámci předmětu Pragmatika (AAA500104).

Druhou částí zkoušky je diskuze nad monografií zaměřenou na téma s pragmatikou související. Lze čerpat z doporučené četby k předmětu Pragmatika (AAA500104), či si zvolit titul dle vlastního zaměření. Vybranou monografii si student nechá v předstihu schválit vyučujícím.