Charles Explorer logo
🇬🇧

Approaches to Discourse (examination)

Class at Faculty of Arts |
AAA5ZK107

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zkouška je zaměřena na komplexní přehled základních konceptů, se kterými pracují různé přístupy k analýze diskurzu, tak jak jsou probírány v semináři. Navíc předpokládá podrobnější seznámení s jednou monografií, která uceleně a strukturovaně různé aspekty studia diskurzu předkládá (viz níže).