Charles Explorer logo
🇬🇧

The press as a historical source

Class at Faculty of Arts |
AAAHV00004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět studenty seznámí s dějinami tištěných médií a jejich vývojem. Cílem pak je osvojit si práci s periodiky jako jedním z dějinných pramenů. Noviny nejsou jen zdrojem informací politického a společenského charakteru, ale lze je použít i jako například pramen pro studium genealogie. Práce s tímto historickým pramenem má však svoje úskalí. Tendenčnost, neobjektivnost. Nedostupnost.

Studenti se seznámí, jak a kde hledat staré tisky. Jaké jsou limity tiskovin pro možný historický výzkum. Rovněž pak studenti budou seznámeni s metodou práce s mediálním obsahem.

Témata – rámcový přehled 1. Archivy a tiskoviny. 2. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo odlito z olova. 3. Dejte mi alespoň jednu vraždu denně! Masová média 19. století. 4. Byl Hitler skutečně gentleman? Periodika období první republiky. 5. Jak se zbavit kolaborantů? Pozvěte je na chlebíčky! Periodika v Protektorátu. 6. Proletáři všech zemí, spojte se! – Periodika po roce 1948 7. Blesk. Má zprávy jako hrom!! Tiskoviny po roce 1989.

Požadavky ke splnění předmětu.

Seminární práce na téma vybrané historické události pohledem tisku. 8. Tryzna za mrtvý útvar. R.I.P. Soudničky.