Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Translation and Editing I

Class at Faculty of Arts |
AAALF006A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

STRUKTURA SEMINÁŘŮ

Po úvodní hodině budou mít semináře následující podobu: 1. Všichni studenti budou mít připravený pracovní překlad zadaného textu. 2. Každý z textů bude mít svého hlavního překladatele a dva posuzovatele. Překladatel zašle překlad posuzovatelům a vyučujícímu e-mailem s týdenním předstihem. Posuzovatelé si připraví společnou prezentaci, v níž poukáží na hlavní přednosti i nedostatky posuzovaného překladu. 3. Na začátku hodiny překladatel rozdá svůj nakopírovaný překlad všem ostatním účastníkům semináře. Hodina začne prezentací posuzovatelů doplněnou o komentář vyučujícího. Poté se bude postupně rozebírat překládaný text; ostatní studenti budou do diskuse přispívat na základě vyslechnuté prezentace i svého pracovního překladu. 4.  Překladatel po hodině do svého překladu zapracuje připomínky posuzovatelů a vyučujícího a případné další podněty z diskuse.  

ROZPIS HODIN 19.2.     úvodní hodina 26.2.     seminář se nekoná 4.3.       text č. 7 11.3.     text č. 34 18.3.     text č. 1 25.3.     text č. 2 1.4.       text č. 38 8.4.       seminář se nekoná 15.4.     text č. 43 22.4.     text č. 49 29.4.     text č. 54 6.5.       text č. 56 (rektorský den) 13.5.     texty č. 63 a 64  

MATERIÁL

Kniha Jima Crace The Devil’s Larder bude k dispozici v úplnosti na moodlu.

Study programmes