Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Czech Language and Introduction to Dialectology

Class at Faculty of Arts |
AACC100056

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsahem přednášek budou vybrané kapitoly z dějin českého jazyka a jeho kontaktů se staroslověnštinou, latinou a němčinou (od 9. století do současnosti), a to v rozsahu nezbytně nutném pro pochopení současného stavu českého jazyka a pro pochopení jeho vývojových tendencí. V seminářích budou studenti seznámeni s hlavními nářečními skupinami

českého jazyka a se stratifikací současného českého jazyka, především formou četby nářečních textů.