Charles Explorer logo
🇬🇧

Keyboard typing for the future STTIs

Class at Faculty of Arts |
AADEK00005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.    Úvod a testování rychlosti

2.    Trénink psaní všemi deseti

3.    Technika používaná při přepisu

4.    Uplatnění přepisovatelů na trhu práce

5.    Přehled poskytovatelů přepisu

6.    Trénink psaní všemi deseti

7.    Nastavování textových editorů

8.    Testování rychlosti

9.    Specifika klientů přepisovatelských služeb

10.  Trénink psaní všemi deseti

11.  Přizpůsobování přepisu klientům

12. Trénink psaní všemi deseti

13. Testování rychlosti

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je určen především pro studenty, kteří již ovládají psaní všemi deseti na jakékoliv úrovni a chtěli by se v této dovednosti zlepšit.

Většina výuky bude prakticky zaměřena na trénink rychlosti psaní na klávesnici, což bude doplňováno informacemi důležitými pro přepisovatele jako jsou technické možnosti přepisu, legislativní ukotvení přepisovatelů a vývoj této profese v ČR i zahraničí.