Charles Explorer logo
🇬🇧

Between Texts

Class at Faculty of Arts |
AADIM21

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář o dramatizaci a adaptaci literárních děl. První semestr spíše historicko-teoretický, druhý spíše praktický.

Na konci tohoto kurzu bude student chápat teoretickou problematiku procesu převodu literárního díla z~jednoho druhu (epika) do druhého (drama). Bude schopen porozumět literárně-historický a divadelně-historický kontext tohoto jevu a jeho proměny, jimiž během 20. století tento fenomén prošel. V~semináři se seznámí s~řadou příkladů z~moderních dějin české divadelní inscenace a s~typy divadelní adaptace a dramatizace. 1. Epika - lyrika - dramatika. 2. Problematika adaptace a dramatizace. Teorie adaptace a dramatizace. 3. Aspekty převodu literárního díla z~jednoho literárního druhu do jiného. 4. Historické souvislosti dramatizace. 5. Divadelní avantgarda 20-40. let XX. století a žánr adaptace a dramatizace. 6. Dramatizace jako dominantní dramatický žánr na českých jevištích ve druhé polovině XX. století. 7. Pavel Kohout, Milan Uhde, Milan Kundera, Ludvík Kundera, František Pavlíček.

Beletrie:

A. S. Puškin: Evžen Oněgin, K. H. Mácha: Máj; D. Diderot: Jakub fatalista; J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce; L. Andrejev: Rozum, Tma; K. Čapek: Válka s~Mloky, Život a dílo skladatele Foltýna; R. Rolland: Dobrý

člověk ještě žije.