Charles Explorer logo
🇬🇧

Medieval European Theatre

Class at Faculty of Arts |
AADIVM605

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přehledová přednáška je zaměřena na evropské středověké světské a náboženské drama a divadlo. Ve snaze poukazovat na odlišnosti jednotlivých jazykových i kulturních oblastí, na rozmanitost jednotlivých žánrů, na jejich stránku tematickou, budou studenti moci sledovat pozici divadelních projevů v rámci středověké společnosti - a na straně druhé také s univerzalitou evropské středověké kultury. Seznámí se se stěžejními autory středověkých dramatických textů i s texty (nezřídka anonymními) samotnými (Adam de la Halle, Fraška o kádi, Fraška o Mistru

Pathelinovi, Everyman, Hans Sachs, Gil Vicente aj.).