Charles Explorer logo
🇬🇧

Critical Portrait

Class at Faculty of Arts |
AADIVM880

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Prakticky zaměřený seminář, který koresponduje s předešlými historicko-teoretickými cykly "metakritických" přednášek z dějin českého divadelně kritického myšlení (Kapitoly z dějin české divadelní kritiky; Česká divadelní kritika první poloviny 20.století; Česká divadelní kritika po roce 1945; Úvod do mediální kritiky). Doplňkovou četbou je F. X. Šalda (O divadle, 1987; Duše a dílo, 1968 aj.), Jindřich Vodák (Tváře českých herců, 1967) a vybrané portrétní statě Sergeje Machonina a Václava Havla. Pracovním cílem seminárních portrétů je přiblížit dnes již vzácné umění (řemeslo?; žánr?) překladu hereckého (popř. režisérského) výkonu vybrané osobnosti do jazyka slov a pokus o nejen plastické uchopení a pochopení, ale i o kritické, tedy rozlišující myšlení. "Překlad" audiovizuálního díla a jeho neopakovatelných individuálních znaků do jiného jazykového systému byl přitom v minulých dobách jednou ze základních a samozřejmých disciplín kritické reflexe audio-vizuálních děl.

Předpoklady atestace: formulační gramotnost, schopnost empatického vhledu i kritického (analytického i syntetického) myšlení. Podmínkou je vypracování, prezentace a obhájení vlastní portrétní studie.