Charles Explorer logo
🇬🇧

Attempt at Eagle: Eduard Vojan's Acting

Class at Faculty of Arts |
AADIVPV21

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Forma kurzu: seminář

Typ kurzu: výběrový pro magisterský stupeň studia

Případní vážní zájemci z bakalářského stupně studia nechť individuálně kontaktují vedoucí semináře

(barbara.topolova@divadlo.cz).

Požadavky k atestaci: znalost zadané literatury, aktivní účast na semináři, vypracování seminární práce

Obsah kurzu:

Eduard Vojan je považován za největšího českého herce. Seminář bude věnován studiu různorodých materiálů

(dobové kritiky jednotlivých výkonů, ikonografický materiál, paměti a reflexe umělcových kolegů a spolupracovníků, vojanovská lieratura), vztahujících se k jeho herectví, s cílem nejen poznat detailněji jednotlivé

Vojanovy kreace, realizované v průsečíku umělcovy inspirace a mocných impulsů moderny, ale také dobrat se prvotních východisek a nosných principů jeho umění.