Charles Explorer logo
🇬🇧

Interpretation Seminar II: Velázquez and Poussin between Image and Text (Bc from 2021)

Class at Faculty of Arts |
AADU100646

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na způsoby interpretací děl malířů 17. století Diéga Velázqueze a Nicolase Poussina, zejména jak se pohled na jejich umění měnil v 19. a 20. století. V prvním semestru bude kladen důraz zejména na metodologické a historiografické představení možností interpretací těchto umělců a jejich děl, kdy bude po studentech vyžadována aktivní účast na každé hodině na základě četby, která bude studentům upřesněna vždy předcházející hodinu, aby měli studenti čas se seznámit s texty, které budou v následující hodině probírány.

Druhý semestr se poté zaměří zejména na interpretace děl studenty, kdy každý student bude volit interpretaci na základě otázek, které bude sám pokládat uměleckému dílu. Cílem semináře je pochopit, jakým způsobem se mění statické umělecké dílo v dynamice interpretací dějin umění.