Charles Explorer logo
🇬🇧

20th Century Aesthetics: Selected Chapters from Contemporary Philosophy of Art

Class at Faculty of Arts |
AAES300021

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Řešení problému analytické estetiky, zda existuje rozdíl, z estetického hlediska, mezi originálem a jeho věrnou, vizuálně nerozlišitelnou kopií. Kurz prezentuje tři tradiční přístupy: formalistický (C.Bell, M.C.Beardsley), redukcionistický (N.Goodman) a historický (D.Dutton, M.Sagoff) a navrhuje alternativní řešení rozlišení estetické a umělecké hodnoty a fundaci tohoto rozlišení.