Charles Explorer logo
🇬🇧

Aesthetics of Visual Art

Class at Faculty of Arts |
AAES502127

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

6. 10. Úvodní seminář - k metodologickému rámci Teorie avantgardyI. Teorie avantgardy a kritická literární věda13. 10.

Avantgarda jako sebekritika umění v buržoazní společnosti20. 10. K diskusi o Benjaminově teorii uměníII.

K problému autonomie umění v buržoazní společnosti27. 10. Autonomie umění v estetice Kanta a Schillera    3. 11.

Negace autonomie umění v avantgarděIII. Avantgardní umělecké dílo.10. 11.

K problematice kategorie díla17. 11. Státní svátek, výuka odpadá.24. 11.

Novost, Náhoda1. 12. Benjaminův pojem alegorie8. 12.

Montáž    IV. Avantgarda a angažovanost.15. 12.

Debata mezi Adornem a Lukácsem5. 1. Závěrečná poznámka se zřetelem k Hegelovi