Charles Explorer logo
🇬🇧

Magical and rational

Class at Faculty of Arts |
AAET100336

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Typologie myšlení: paradigma, myšlenkový styl, epistémé, to vše ve vztahu ke kultuře.

2. Teorie a typologie magie.

3. Teorie a typologie racionality.

4. Antický svět, magie, věštba, mýtus, logos.

5. Středověká magie a vlny racionalizace.

6. Renesanční styl myšlení.

7. Reformace, „odkouzlení“.

8. Boj proti maleficiu, démonologická racionalizace.

9. Osvícenství.

10. Osvícené versus pověrečné, vzdělanecké versus lidové, moderní versus tradiční.

11. Moderní psychologizace, antropologizace a socializace magie.

12. Magie versus racionalita dnes.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je postaven na rozboru prací z kulturních dějin a z filosofie kultury, které pojednávají různé styly či formy myšlení v Evropě od antiky, ale zejména od středověku po dnešek a zároveň používají některých analogií s etnografickým materiálem (Burckhardt, Huizinga, Cassirer, Weber, Burke, Barfield aj.). Je zaměřen na teorii a různé pojetí „magie“ a na filosofické, antropologické a sociologické teorie racionality, typologii racionality a na kulturnědějinné analýzy mezi magií a racionalitou i ve vztahu k mystice a k teorii „odkouzlení světa“.