Charles Explorer logo
🇬🇧

Contemporary Folklore: Modern Narrativity II

Class at Faculty of Arts |
AAET10048

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Současný folklor, postfolklor nebo populární kultura?

2. "Městský", "moderní" nebo "současný" folklor?

3. Historie mezinárodního výzkumu současného folkloru.

4. Současný folklor a jeho sociální a kulturní funkce.

5. Anekdota a humorka.

6. Fáma a pomluva.

7. Současná pověst.

8. Dětský folklor.

9. Nápisový, psaný a kancelářský folklor.

10. Elektronický folklor.

11. Hraniční folklorní formy.

12. Současný folklor a populární a artificiální kultura.

13. Interdisciplinární interpretace současné orální narativity.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se zabývá problematikou soudobého folklorního repertoáru globální civilizace se zaměřením na tzv. "moderní" žánry, transmitované v euroamerickém prostoru s přihlédnutím k širšímu geografickému a kulturnímu kontextu. V centru pozornosti kurzu jsou především žánry současné (městské) pověsti, fámy (domněnky), anekdoty a dětských numinózních vyprávění.

Pozornost je věnována ale i neorálně transmitovaným folklorním žánrům jako je nápisový folklor, psaný folklor, kancelářský folklor a folklorní formy šířené pomocí elektronické pošty, sociálních sítí a internetu.