Charles Explorer logo
🇬🇧

Mentality Studies

Class at Faculty of Arts |
AAET300123

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1/ Definice mentalit. Francouzská škola Annales o mentalitách.

Diferenciace mentalit. Uplatnění pojmů představa, názor, stereotyp, invariant, mem. 2/ Příklady mentalit.

Sankce shora, monocentrismus, paternalismus, mesianismus. Problém autority.

Profesionální a lokální mentality. Topocentrické náhledy. 3/ Posvátné a každodenní.

Otto a Eliade. Archetypy (Jung). 4/ Mentality vztahující se k prostoru.

Modely světa. Svět jako divadlo a labyrint.

Genius loci. Magická Praha.

Kulturní topologie. Topocentrismus - osa světa, pupek světa.

Hledání vymyšlených říší. Utopické země hojnosti.

Etnicita. Opozice my - oni.

Rivalita míst. Interlokální a interregionální vztahy na materiálu místních škádlivek. 5/ Studium fám.

Novodobé fámy a legendy. Mimozemské civilizace, UFO, únosy.

Yetti, seskveč a jiné bytosti podobné člověku. Lochneska apod. 6/ Představy a názory o smrti a mrtvých.

Eschatologie obecné a individuální. Motiv zdánlivé smrti.

Preexistence a postexistence. Život před životem a po životě. Projevy duše - bludné a kajícné duše.

Duše mimo tělo. Smrt kmotra.

Upíři a zombie. Případ dvojníka.

Znamení života a předzvěsti smrti. 7/ Démonické dimenze lidské existence. Přirozený a nadpřirozený svět. Aspekty strachu.

Kosmický strach. Přízraky, démoni a strašidla.

Případ vlkodlaka.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednášek je aplikace folklorního materiálu na studium mentalit. Ve folkloru se prosazují kolektivně sdílené představy a názory, popřípadě způsoby myšlení.

Přednášky přihlížejí rovněž k francouzské škole Análů a nejnovějším teoriím (například Dawkins a jeho teorie memu). V přednáškách jsou pojednány jak globální či celostní mentality (vyjádřené například pojmy atmosféra doby nebo dobový pocit)), tak i mentality parciální či částečné (třebas představy a názory o smrti, mentality vztahující se k prostoru atd.).

Pozornost je věnována také určitým stereotypům či archetypům (například paternalismu, monarchismu, mesianismu atd.).