Charles Explorer logo
🇬🇧

Maghreb countries - historical and socio-cultural context II

Class at Faculty of Arts |
AAFRV1234E

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Náboženská doktrína + její konkrétní každodenní realizace 

Politický kontext maghrebských zemí (historie i současnost) 

Jazyky v Maghrebu - jazykový amalgám, lingvistika dialektů, a s tím související identitární otázky (vynucená identita, arabská vs berberská vs “smíšená” identita)

Současné výzvy - např. vztahy Maghreb vs Španělsko, Francie

Dějiny kolonizace a dekolonizace Maghrebu + současné interpretace

Alžírsko - válka za nezávislost + občanská válka v 90. letech 

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Notre perception des pays musulmans est principalement façonnée par leur image médiatique en tant que régions en conflit menaçant l’Europe d’un taux de migration élevé. Au mieux, nous les connaissons comme des destinations touristiques prisées (Egypte, Tunisie, Maroc). Et pourtant, l’Orient est un espace qui nous a apporté bien plus dans le domaine culturel que nous ne le pensons habituellement et que beaucoup ne le souhaiteraient peut-être pas.

Pour mieux comprendre la culture au sens étroit (littérature, film, musique, architecture, art plastique…), il nous faut entrer dans la culture au sens large du mot (régles sociétalles, traditions, religion, état de la société actuelle, politique…).

Les thèmes du séminaire représente des fruits du travail des étudiants de l'Institut des Études Romanes réalisé au semestre d'hiver. Ils ont élaboré le plan du cours, envisagé des thèmes ainsi que la bibliographie. Pendant le semestre d'été (ctd dans ce cours), nous consacrerons toujours une rencontre à une compréhension plus théorique du probleme, et la rencontre suivante, nous nous concentrerons sur sa réflexion dans l'art ce qui nous permettra d'insérer quelques pièces essentielles dans la mosaïque des connaissances des pays du Maghreb.

Naše povědomí o muslimských zemích modeluje především jejich mediální obraz coby konfliktních regionů ohrožujících Evropu vysokou mírou migrace. V lepším případě je známe jako oblíbené turistické cíle (Egypt, Tunisko, Maroko). A přece je Orient prostorem, který nám na kulturním poli dal mnohem víc, než si běžně uvědomujeme a než by možná mnozí i chtěli.

Abychom lépe porozuměli maghrebské kultuře v úzkém slova smyslu (literatura, film, hudba, architektura, výtvarné umění...), potřebujeme nejprve vstoupit do kultury vnímané šířeji (společenská pravidla, tradice, náboženství, politika, historie...).

Témata semináře vzešla ze setkávání se studenty ÚRS v zimním semestru, kteří připravili půdorys témat a materiálů. V pokračování kurzu v LS se budeme vždy jeden týden věnovat teoretičtějšímu uchopení tématu a další týden se zaměříme na jeho odraz v umění. Věříme, že se nám tak podaří vložit do mozaiky poznání maghrebských zemí několik podstatných dílků.